28 พ.ย. 2560
โครงการ “กล้าดีวิถีพอพียง” โรงเรียนแม่จริม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “กล้าดี”

โครงการ “กล้าดีวิถีพอพียง” โรงเรียนแม่จริม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “กล้าดี”  

อ่านต่อ
24 พ.ย. 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเกษตรกร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดรายจ่าย สร้างรายได้ประชาชน


อ่านต่อ
4 ต.ค. 2560
กฟผ. รวมพลังจิตอาสาน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนกระบี่พร้อมต่อยอดความรู้ พัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. พร้อมเครือข่ายจิตอาสาน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ รวมพลังพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ผืนป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่ ในพื้นที่ 5 ไร่ เพิ่มเติมจากที่ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษามาแล้วใน จ.กระบี่ กว่า 4,200 ไร่ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับชุมชนและประชาชน และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมต่อยอดความรู้ พัฒนาอาชีพให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
Items 1 to 3 of 17 total

วีดีโอเรื่องเล่าจากป่า

Kapook รวมพลังออนไลน์ สร้างฝายกับกฟผ
EGAT CHANNEL Clip FM103 Follow For the Earth
Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.