13 ม.ค. 2561
กฟผ. จัดงานวันเด็ก ปี 2561 “เด็กไทยสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” พาชมนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต พร้อมเปิดตัว “ENGY” มาสคอต กฟผ. เป็นครั้งแรก

กฟผ. จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า พาเด็กและเยาวชนเที่ยวชมนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และ พบกับ “ENGY” มาสคอตอย่างเป็นทางการของ กฟผ. เป็นครั้งแรก

อ่านต่อ
28 พ.ย. 2560
โครงการ “กล้าดีวิถีพอพียง” โรงเรียนแม่จริม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “กล้าดี”

โครงการ “กล้าดีวิถีพอพียง” โรงเรียนแม่จริม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “กล้าดี”  

อ่านต่อ
24 พ.ย. 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเกษตรกร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดรายจ่าย สร้างรายได้ประชาชน


อ่านต่อ
Items 1 to 3 of 18 total

วีดีโอเรื่องเล่าจากป่า

Kapook รวมพลังออนไลน์ สร้างฝายกับกฟผ
EGAT CHANNEL Clip FM103 Follow For the Earth
Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.