20 ส.ค. 2560
กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวน ‘คนดีของพ่อ’ พัฒนาชุมชนต้นน้ำน่าน

กฟผ. จัดทริป 2 นำคณะจิตอาสา “คนดีของพ่อ” ขึ้นเหนือ  ร่วมน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา  และความพอเพียง  พัฒนาชุมชนป่าต้นน้ำน่านอย่างยั่งยืน   เพื่อร่วมกันปกปักรักษาป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ณ บ้านห้วยหาด จ.น่าน และเรียนรู้ชุมชนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านดงป่าสัก พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้เพิ่มมูลค่า พัฒนาชุมชน” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

    นายธาตรี  ริ้วเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เชิญชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 นี้ ได้ร่วมกับสื่อมวลชนพันธมิตรเชิญชวนประชาชนจิตอาสา น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ 4 เส้นทาง และครั้งนี้เป็นเส้นทางที่ 2 ณ จ.น่าน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อในด้านการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ด้านความพอเพียงในการดำรงชีพ โดยใช้ชีวิตแบบคนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อประโยชน์ต่อกัน  ภายใต้แนวทาง  ‘เมื่อชุมชนอยู่ได้  ป่าไม้-ต้นน้ำก็อยู่ได้’

สำหรับจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกมาจากสื่อมวลชนพันธมิตรของ กฟผ. คือรายการช่วยคิดช่วยทำ  ทางช่อง 3 HD และสถานีวิทยุ จส.100  ในกิจกรรม ‘คนดีของพ่อ’ ด้วยการส่งผลงานจากการนำความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำความดีเพื่อสังคมของจิตอาสา เพื่อเดินทางร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า รักษาป่าต้นน้ำถวายแด่พ่อหลวง ณ บ้านห้วยหาด อ.ปัว จ.น่าน และต่อเติมรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งยังมีเอกลักษณ์ คือการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ในนามกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหาด-หลักลาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาดาวอินคา  โดยมีศิลปินคุณรุ้ง-ราวรรณ  โทนะหงษา  และคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์  ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานตลอดรายการ

คณะจิตอาสา ‘คนดีของพ่อ’ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้เพิ่มมูลค่า พัฒนาชุมชน”  นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อ.ตุ้ย-รุ่งนภา คำพญา,  คุณท้อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร  และ ดร.รุ่งศักดิ์  ศิวาชัญ  มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเต็มที่  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งคณะจิตอาสา ‘คนดีของพ่อ’  ตัวแทนเยาวชนชาวจังหวัดน่าน  และชุมชนต่างๆ ในจังหวัดน่าน  ได้ร่วมกันคิดและสร้างสรรค์โครงงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน  ด้วยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์  รวมถึงการพัฒนาตลาดออนไลน์อีกด้วย

นอกจากนี้  คณะจิตอาสายังได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้  โครงการชีววิถีบ้านดงป่าสัก  ต.ฝายแก้ว  อ.ภูเพียง  จ.น่าน   ทั้งยังได้เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่านอีกด้วย   ทั้งนี้  เพื่อให้คณะจิตอาสาทุกคนได้เรียนรู้จนครบกระบวนการที่มาของคำว่า “น่าน…ให้น้ำ ให้ไฟ กับคนไทยทั้งประเทศ”  นั่นเอง

    สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในอีก 2 เส้นทาง ซึ่งจะจัดขึ้นใน จ.จันทบุรี และเส้นทางสุดท้ายใน จ.กระบี่ นั้น สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/egatreforest

ข่าวสาร / กิจกรรมอื่นๆ

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.