3 ก.ย. 2560
กฟผ.พา 'คนดีของพ่อสานต่อพระราชปณิธาน' พัฒนาสินค้าชุมชนและปลูกป่าชายเลน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Green Wave 106.5 FM และ GMM25 นำทีมโดย ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล, ดีเจอั๋น ภูวนาท คุนผลิน และ เฟย ภัทร เอกแสงกุล พิธีกรจากรายการ โตแล้ว พา 40 ผู้ฟังและผู้ชมร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน

ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม  ผู้ฟังและผู้ชมได้ไปเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงปลาพันธุ์พื้นเมืองของโรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าสีเขียวที่สิ่งแวดล้อมดีจนสามารถเลี้ยงปลาในท่อน้ำทิ้งได้ ชมเกาะนกปากแม่น้ำบางปะกงที่ชมชนร่วมกับ กฟผ.ใช้นวตกรรมปลูกป่าชายเลนด้วยกระบอกไม้ไผ่ จากนั้นร่วมกิจกรรม เสวนาและทำ Work Shop พัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชน

ในนอกจากนี้ ผู้ฟังและผู้ชมยังมีโอกาสร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อ กับการปลูกป่าชายเลนซึ่ง ปีนี้ กฟผ.ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการปลูกป่าชายเลน ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำเวฬุ ร่วมกับชุมชนบ้านแหลมทองหลาง อ.ขลุง จ.จันทบุรี บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่

ข่าวสาร / กิจกรรมอื่นๆ

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.