20 พ.ค. 2558
กิจกรรมไปปลูกต้นไม้ในใจเราด้วยกัน

เคลียคิวให้ว่าง วางแผนให้ดี มีส่วนร่วมกับกิจกรรม (บวกโชคอีกเล็กน้อย) ไปปลูกต้นไม้ในใจเราด้วยกัน ตอนนี้ที่รับสมัครอยู่ได้แก่ เนวิเกเตอร์, จส.100, ช่วยคิดช่วยทำ

*** หมายเหตุ สำคัญมาก***

เพื่อกระจายรางวัลให้เพื่อนๆ ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเรา ปีนี้ขอสงวนสิทธิ์ การเข้าร่วม กิจกรรม คนละ 1 ทริปเท่านั้น โดยเพื่อนๆ สามารถส่งผลงานเข้าคัดเลือก ได้หลายสื่อหลายกิจกรรมพร้อมๆ กัน แต่ถ้าได้รับการคัดเลือกแล้วจะสามารถ เลือกไปได้ทริปเดียว เท่านั้นทั้งในฐานะเจ้าของรางวัล หรือผู้ติดตาม เช่น A ได้รางวัลพา B ไปร่วมทริปที่ 1 ทั้ง A และ B จะไม่สามารถไปทริปที่ 2 ได้ไม่ว่าผู้ที่ได้คัดเลือกจะเป็น A,B หรือ C (คนใหม่) ก็ตาม

ข่าวสาร / กิจกรรมอื่นๆ

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.