5 ส.ค. 2560
กฟผ. จัด 4 ทริปนำประชาชนคนปลายน้ำ “ทำดี” สืบสานปณิธานงานของพ่อ ประเดิมทริปแรก “อาสาทำดี ตามรอยเขื่อนพระราชา” ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมกับสื่อพันธมิตรสานต่อพระราชปณิธานด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ ด้านความพอเพียง และด้านการเสียสละและการให้ทาน ตามโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานงานของพ่อ” โดยจัดทริปจิตอาสา 4 เส้นทางในปี 2560 สำหรับเส้นทางแรก “อาสาทำดี ตามรอยเขื่อนพระราชา” ได้คัดเลือกประชาชนจิตอาสา 40 ท่าน ร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560

จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนพระราชทานนาม โดยได้ตามรอยสถานที่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ เช่น อาคารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ทรงงานและประทับแรมระหว่างเสด็จฯ มาพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และของใช้ส่วนพระองค์มาจัดแสดง ร่วมกับนิทรรศการเรื่องราวการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่ก่อเกิดคุณูปการแก่สังคมไทยจนถึงปัจจุบัน

“กฟผ. จัดกิจกรรมนี้ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านต้อนรับจิตอาสาที่มาร่วมพิธีสืบชะตาบวชป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำเหนือเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เพื่อเติมความสมบูรณ์ให้ป่าชุมชนที่คนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และเรียนรู้ด้านความพอเพียงจากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านวังไคร้ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จ มีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และเพาะเห็ดเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน เมื่อเหลือก็นำไปจำหน่ายให้กับคนในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียน นับเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียงระหว่างป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน” นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าว

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เชิญชวนผู้ร่วมทริปบริจาคคนละ 89 บาท เข้าโครงการ “89 บาท เพื่อผู้พิทักษ์ป่า” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 89,000 ตัว รวมถึงล่องแพชมวิถีชีวิตและธรรมชาติอันสวยงามเหนือเขื่อนภูมิพลที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนอีกด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในอีก 3 เส้นทาง ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและ จังหวัดจันทบุรี และเส้นทางสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/egatreforest

ข่าวสาร / กิจกรรมอื่นๆ

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.