4 ต.ค. 2560
กฟผ. รวมพลังจิตอาสาน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนกระบี่พร้อมต่อยอดความรู้ พัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. พร้อมเครือข่ายจิตอาสาน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ รวมพลังพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ผืนป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่ ในพื้นที่ 5 ไร่ เพิ่มเติมจากที่ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษามาแล้วใน จ.กระบี่ กว่า 4,200 ไร่ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับชุมชนและประชาชน และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมต่อยอดความรู้ พัฒนาอาชีพให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
15 ก.ย. 2560
โครงการกล้าดีปี 2 โดนใจกรรมการและผู้ใหญ่ใจดีมีผู้สนับสนุนครบทุกโครงการ !

      จากการที่ กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน และกลุ่มประชารัฐน่าน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "กล้าดี” สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน โดยให้เยาวชนส่งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าประกวดเพื่อชิงทุนสนับสนุนโครงการ โดยเบื้องต้น กฟผ.จะสนับสนุนทุนดำเนินการแก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง ทีมละ 20,000 และได้ไปดูงานที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากนั้น

     ปราฎว่าโครงการที่ส่งเข้าประกวดล้วนแต่มีจุดเด่นและความเข้มแข็ง รวมถึงความพร้อมในการดำเนินงาน จนทำให้คณะกรรมการลำบากใจ และเมื่อได้ทีมที่เข้ารอบทั้ง 5 แล้วผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ไร่ทิพย์ จำกัด สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านและประสานงานประชาคมน่าน ได้ร่วมสนับสนุนทุนดำเนินงานให้กับน้องๆที่เข้าประกวดทุกทีม 

อ่านต่อ
14 ก.ย. 2560
เปิดโครงการ "กล้าดี” ปีที่ 2 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9

กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน และกลุ่มประชารัฐน่าน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "กล้าดี” สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
Items 4 to 6 of 18 total

วีดีโอเรื่องเล่าจากป่า

Kapook รวมพลังออนไลน์ สร้างฝายกับกฟผ
EGAT CHANNEL Clip FM103 Follow For the Earth
Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.