30 ก.ค. 2559
กฟผ. ชวนจิตอาสา “ปลูกป่า สร้างฝาย” เติมเต็มความชุ่มชื้น ตามโครงการหมู่บ้านสีเขียว (Green village) ในพื้นที่ชุมชนห้วยไคร้ บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

กฟผ. ร่วมกับกรีนเวฟนำจิตอาสา และทีมจักรยานลำปาง เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตามโครงการหมู่บ้านสีเขียว (Green village) “ปลูกป่า สร้างฝาย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชุมชนห้วยไคร้ บ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ
25 ก.ค. 2559
กฟผ.อนุรักษ์น้ำพอง ปล่อยกุ้ง เสริมก่ำ ทำฝาย ถวายในหลวง 70 ปี ครองราชย์

กฟผ.เดินหน้าชวนคนปลายน้ำร่วมสานพลังชุมชนในผืนป่า รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เสริมสร้างการรับรู้ ป่าดีด้วย ชีววิถีเขื่อนอุบลรัตน์ สัมผัสธรรมชาติในการดำรงชีวิตแบบชีววิถีที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการกับชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของเกษตรกรประมงน้ำจืดพื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ
10 ก.ค. 2559
กฟผ. ชวนคนปลายน้ำร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงครองราชย์ 70 ปี “ปลูกป่าแลกข้าว”  พร้อมสร้างฝายแหล่งต้นน้ำเขื่อนภูมิพล

กฟผ. เดินหน้าชวนคนปลายน้ำร่วมสานพลังชุมชนในผืนป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล ขยายผลกิจกรรม“ปลูกป่าแลกข้าว”นำข้าวสารส่งต่อคนต้นน้ำ ผู้เสียสละคอยดูแลรักษาผืนป่าต้นน้ำ ให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อน ภูมิพล และการเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามโครงการแลกข้าวอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพร้อมร่วมสร้างฝายหินทิ้งช่วยชะลอน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้

อ่านต่อ
Items 13 to 15 of 19 total

วีดีโอเรื่องเล่าจากป่า

Kapook รวมพลังออนไลน์ สร้างฝายกับกฟผ
EGAT CHANNEL Clip FM103 Follow For the Earth
Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.