25 ก.ค. 2559
กฟผ.อนุรักษ์น้ำพอง ปล่อยกุ้ง เสริมก่ำ ทำฝาย ถวายในหลวง 70 ปี ครองราชย์

กฟผ.เดินหน้าชวนคนปลายน้ำร่วมสานพลังชุมชนในผืนป่า รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เสริมสร้างการรับรู้ ป่าดีด้วย ชีววิถีเขื่อนอุบลรัตน์ สัมผัสธรรมชาติในการดำรงชีวิตแบบชีววิถีที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการกับชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของเกษตรกรประมงน้ำจืดพื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ
10 ก.ค. 2559
กฟผ. ชวนคนปลายน้ำร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงครองราชย์ 70 ปี “ปลูกป่าแลกข้าว”  พร้อมสร้างฝายแหล่งต้นน้ำเขื่อนภูมิพล

กฟผ. เดินหน้าชวนคนปลายน้ำร่วมสานพลังชุมชนในผืนป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล ขยายผลกิจกรรม“ปลูกป่าแลกข้าว”นำข้าวสารส่งต่อคนต้นน้ำ ผู้เสียสละคอยดูแลรักษาผืนป่าต้นน้ำ ให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อน ภูมิพล และการเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามโครงการแลกข้าวอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพร้อมร่วมสร้างฝายหินทิ้งช่วยชะลอน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้

อ่านต่อ
4 พ.ค. 2559
ครบ 47 ปี กฟผ.คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เดินหน้าสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น

29 เมษายน 2559 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวในวันคล้ายวันสถาปนากฟผ. พร้อมทั้งกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมา กฟผ.ได้พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโต ภายใต้สถานการณ์ด้านพลังงานที่มีความผันผวนตลอดเวลา จากกำลังผลิต 907 เมกะวัตต์ ในปี 2512 จนถึงวันนี้ ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ 38,838 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้า ของกฟผ. 15,548 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำลังผลิตรวมทั้งประเทศ ในส่วนด้านระบบส่งไฟฟ้า กฟผ.ได้พัฒนาระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน ปัจจุบันสายส่งไฟฟ้าของกฟผ.มีความยาวทั้งสิ้น 32,993.68 วงจร-กิโลเมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม 213 สถานี

อ่านต่อ
Items 13 to 15 of 18 total

วีดีโอเรื่องเล่าจากป่า

Kapook รวมพลังออนไลน์ สร้างฝายกับกฟผ
EGAT CHANNEL Clip FM103 Follow For the Earth
Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.