4 พ.ค. 2559
ครบ 47 ปี กฟผ.คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เดินหน้าสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น

29 เมษายน 2559 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวในวันคล้ายวันสถาปนากฟผ. พร้อมทั้งกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมา กฟผ.ได้พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโต ภายใต้สถานการณ์ด้านพลังงานที่มีความผันผวนตลอดเวลา จากกำลังผลิต 907 เมกะวัตต์ ในปี 2512 จนถึงวันนี้ ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ 38,838 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้า ของกฟผ. 15,548 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำลังผลิตรวมทั้งประเทศ ในส่วนด้านระบบส่งไฟฟ้า กฟผ.ได้พัฒนาระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน ปัจจุบันสายส่งไฟฟ้าของกฟผ.มีความยาวทั้งสิ้น 32,993.68 วงจร-กิโลเมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม 213 สถานี

อ่านต่อ
22 พ.ค. 2558
โครงการธนาคารต้นไม้ที่บ้านนาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

เป็นสิ่งที่ชุมชนร่วมใจกันเพาะต้นกล้า ตามพระราชดำรัสในเรื่อง "ปลูก 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง" ที่นี่เราได้เห็นกล้ายางนา ราชพฤกษ์ มะค่าโมง และต้นกล้าอื่นๆ นับหมื่นต้น

อ่านต่อ
21 พ.ค. 2558
ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลทริปปลูกป่า กับ Egatreforest

ย้ำอีกครั้ง ก่อนที่จะหมดสิทธิ์ เพียงแค่ Like ติดตาม Page และร่วมกิจกรรม ชิงรางวัลทริปปลูกป่า กับ Egatreforest และสื่อพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นโพสรูปกอดป่า ส่งภาพประกอบบทความ หรือเขียนนิยามความหมายดีๆ

อ่านต่อ
Items 16 to 18 of 19 total

วีดีโอเรื่องเล่าจากป่า

Kapook รวมพลังออนไลน์ สร้างฝายกับกฟผ
EGAT CHANNEL Clip FM103 Follow For the Earth
Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.