ปลูกไว้ในใจเรากับงานมหกรรม “ เรื่องเล่าจากป่า ”

บอกเล่าผลสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั้นตั้งใจตลอดเวลา 20 ปี ของโครงการปลูกป่าฯ ในรูปแบบนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ ความรู้ และปลูกจิตสำนึก ลงสู่จิตใจคนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ บริเวณสกายฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดนิทรรศการไว้ 5 ส่วนคือ

1. โซนปลูกป่าไว้ในใจเรา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. โซนศึกษาเส้นทางเดินป่า 8 เขื่อนพระราชทานนาม และ 4 โรงไฟฟ้า

3. โซนย้อนรอย 20 ปี ปลูกป่า จัดแสดงผลสำเร็จในการปลูกป่าตลอดเวลา 20 ปี ของ กฟผ.

4. โซนความอุดมสมบูรณ์ของป่าในโดมยักษ์ โรงภาพยนตร์ขนาดย่อม ฉายเรื่องราวการอนุรักษ์ป่าไม้ และภาพผืนป่าจากการฟื้นฟูของ กฟผ.

5. โซนเรื่องเล่าจากตัวจริง เวทีกิจกรรมที่มีบุคคลในแวดวงต่างๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วม วงเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำผลผลิตจากชุมชนบริเวณโดยรอบป่าของ กฟผ. มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ลุ้นรับรางวัลในเกมและกิจกรรมต่างๆมอบโอกาส

ให้ผู้เข้าชมงานลุ้นรางวัล ในการจับฉลากเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานระบบนิเวศป่าชายเลนที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย กระทบไหล่ศิลปินดารา อาทิ ติ๊ก - เจษฎาภรณ์ ติ๊ก ชีโร่ สินเจริญ บราเธอร์ส และมินิคอนเสิร์ตจากแกรนด์และตั้ม The Star

หัว ใจสำคัญของเรื่องราวเกี่ยวกับผืนป่าและการดำเนินโครงการฯ ที่นำมาถ่ายทอดครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนป่า เราจะทำให้ แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เสมือนต้นกล้า กว่า 80 ล้านต้นที่เราทุกคนนำลงสู่ผืนดินจนเติบโตมาตลอด 20 ปี

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.