เรื่องเล่าจากผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ปรีชา จารุหา

“รู้สู้ภาคภมูิใจมากค่ะที่ได้ปลูกป่าถวายในหลวง อย่างน้อยการปลูกต้นไม้ก็มีแต่ประโยชน์

ได้ทั้งความชุ่มชื่น แถมยังคลายเครียดอีกด้วย ต้นไม้มันจะมีการผลัดใบ เวลามันเฉาก็คลายช่วงหนึ่งในชีวิตคนเรา แต่เมื่อเราให้น้ำความเฉามันก็จะร่วงโรยเพื่อผลิใบใหม่ต่อไป ชีวิตก็เป็นแบบนั้น ต้องไม่ท้อ เพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอการปลูกต้นไม้จึงมีแต่ได้ ทั้งเพื่อธรรมชาติ แง่คิด แถมลูกหลานยังได้เรียนรู้มีกำลังใจ และเป็นการสร้างมิตรภาพอีกด้วย สำหรับการบวชป่า จะว่าไปก็เหมือนข้อห้ามทางอ้อม เพราะต้นไม้ที่บวชแล้วห้ามตัดเด็ดขาด ในหลวงท่านทรงรักการปลูกต้นไม้ เราก็ขอใช้การปลูกต้นไม้นี้ทดแทนคุณท่าน เริ่มต้นหนึ่งอย่างก็จะได้หลายอย่างตามมา เมื่อปลูกต้นไม้แล้วมองให้ถ่องแท้... เราจะเห็นชีวิต...ซึ้งเป็นชีวิตที่แท้จริง”

อ่านต่อ
พงษ์ศักดิ์ นุดวงแก้ว

“ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาปลูกป่าในโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ กฟผ. เรามาช่วยฟื้นฟู เพราะป่าถูกตัดไปเยอะแล้ว ช่วยเพิ่มอีกแค่ 1 - 2 ต้น ก็ยังดีกว่าตัดทำลายอย่างเดียว ชีวิตของเราดำเนินอยู่ได้ด้วยป่า ฉะนั้น เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าให้มีเพิ่มขึ้น สมเด็จพระเทพฯ ท่านได้เข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง แต่โครงการนี้จะให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดูแลก็คงไม่ใช่ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ผมตื้นตันใจมากที่อย่างน้อยพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้ก็ยังมีโครงการดีๆ เกิดขึ้น”

อ่านต่อ
สายรุ้ง เกิดแก้ว

“น้ำใจ สู่น้ำใสในเขื่อน" กฟผ. ร่วมกับ สวพ.91 และ เนชั่น จัดกิจกรรม "กล้ามั้ย ขอสักกล้า เพื่อป่า ของเรา" ปลูกป่า สร้างฝาย กับโครงการ ปลูกป่า กฟผ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 12-14 ก.ค. 56 “น้ำใจ สู่น้ำใสในเขื่อน" กฟผ. ร่วมกับ สวพ.91 และ เนชั่น จัดกิจกรรม "กล้ามั้ย ขอสักกล้า เพื่อป่า ของเรา" ปลูกป่า สร้างฝาย กับโครงการ ปลูกป่า กฟผ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 12-14 ก.ค. 56 “น้ำใจ สู่น้ำใสในเขื่อน" กฟผ. ร่วมกับ สวพ.91 และ เนชั่น จัดกิจกรรม "กล้ามั้ย ขอสักกล้า เพื่อป่า ของเรา" ปลูกป่า สร้างฝาย กับโครงการ ปลูกป่า กฟผ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 12-14 ก.ค. 56 จัดกิจกรรม "กล้ามั้ย ขอสักกล้า เพื่อป่า ของเรา" ปลูกป่า สร้างฝาย กับโครงการ ปลูกป่า กฟผ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 12-14 ก.ค. 56 “น้ำใจ สู่น้ำใสในเขื่อน" กฟผ. ร่วมกับ สวพ.91 และ เนชั่น จัดกิจกรรม "กล้ามั้ย ขอสักกล้า เพื่อป่า ของเรา" ปลูกป่า สร้างฝาย กับโครงการ ปลูกป่า กฟผ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 12-14 ก.ค. 56

อ่านต่อ
อรรณพ โหรวิชิต

“กว่า 31 ปีของการเป็นพนักงาน กฟผ. ผมได้มีโอกาสทำหน้าที่จิตอาสาซึ่งทำให้รู้ว่าการเป็นจิตอาสาต้องเริ่มที่ตังเอง ไม่ใช่ทำเพียงเพราะมีคนสั่งแล้วต้องทำ ผมเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ กฟผ. จัดซึ่งก่อให้เกิดความสุขทางใจเสมอ เช่น กิจกรรมรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่เป็นรูป ธรรมเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบรูณ์ของป่าที่เพิ่มขึ้น ฝายที่ถูกสร้างเพื่อชะลอการไหลของน้ำ การเฝ้าระวังและดับไฟป่า ผมได้รู้จักผู้คนเพิ่มขึ้นทั้งชาวบ้านรอบเขื่อน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ฯลฯ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งผมก็ได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานและชีวิตประจำวัน โชคดีที่ผมมีโอกาสอยู่ในหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเช่นนี้”

อ่านต่อ
Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.